Certificarea BREEAM – Ce este și cum se obține?

9 iunie 2022

Conform unui raport al Comisiei Europene, locuințele, birourile, magazinele și alte clădiri sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul final de energie și 36% din emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din Europa și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă piloni importanți ai strategiei pe termen lung a Uniunii Europene în ceea ce privește schimbările climatice.

Există mai multe metode prin care se poate evalua impactul clădirilor asupra mediului, însă metoda BREEAM, dezvoltată de Building Research Establishment (BRE) în 1990, este cea mai veche și una dintre cele mai utilizate la nivel internațional.

În ultimii ani am început să auzim despre certificările BREEAM și în România, însă specialiștii spun că, deși situația clădirilor certificate s-a îmbunătățit considerabil din 2010 încoace, mai este încă un drum lung de parcurs până când toate clădirile din România se vor alinia la aceste standarde internaționale de sustenabilitate. Conform Ziarul Financiar, la finalul anului 2021 erau doar 330 de proiecte imobiliare certificate conform normelor BREEAM şi LEED.

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Așadar, ce este BREEAM?

BREEAM este o metodă de evaluare a performanței ecologice a unei clădiri, aplicabilă atât clădirilor vechi, cât și celor noi. Elaborată în Marea Britanie încă din anii ‘90 de către Building Research Establishment (BRE), metoda BREEAM este recunoscută internațional și utilizată pentru evaluarea, validarea și certificarea construcțiilor sustenabile. De asemenea, este una dintre cele mai utilizate metode de evaluare a impactului clădirilor asupra mediului.

BREEAM reprezintă un standard pentru proiectarea durabilă, iar certificarea BREEAM reprezintă o garanție a faptului că o clădire respectă principiile dezvoltării sustenabile, dar și un avantaj pentru proprietarii și ocupanții unei clădiri, în termeni de valoare a investiției, productivitate, confort și stare de bine.

În ceea ce privește utilizarea sa pe scară largă, BREEAM este o metodă folosită până în prezent pentru certificarea a peste 500.000 de clădiri și aplicată în peste 83 de țări.

Parametrii urmăriți: cum se obține certificarea BREEAM?

Certificarea BREEAM nu este o procedură obligatorie cerută de autoritățile țării noastre (precum autorizația de construire sau diverse alte avize necesare demarării sau restaurării unei construcții) și nu este realizată de instituții ale statului, ci de evaluatori independenți atât pentru clădirile în curs de construcție sau abia finalizate, cât și pentru cele aflate în uz la momentul certificării.

Evaluatorii independenți acreditați acordă punctaje pentru fiecare parametru analizat din categoriile de mai jos, iar în urma evaluării acordă un calificativ final care variază de la Acceptable” (doar pentru clădirile aflate deja în folosință) la  “Pass”, “Good”, “Very Good”, “Excellent” și “Outstanding”.

Cele mai importante categorii evaluate sunt:

 • Sisteme de management – încorporarea unor acțiuni sustenabile.
 • Sănătate și stare de bine – prezervarea sănătății & creșterea confortului, siguranței și calității vieții ocupanților și vizitatorilor clădirilor, precum și a locuitorilor din vecinătate.
 • Energie – utilizarea eficientă a energiei & reducerea amprentei de carbon.
 • Transport – accesibilitate transport în comun & mijloace de transport sustenabile pentru utilizatorii clădirilor.
 • Apă – reducerea consumului și a pierderilor, colectarea responsabilă în timpul funcționarii clădirii.
 • Materiale – utilizarea responsabilă a materialelor folosite în construcție.
 • Deșeuri – practici sustenabile pentru managementul deșeurilor în timpul construcției și utilizării clădirilor.
 • Inovație – funcționalități, tehnologii, materiale sau echipamente foarte performante și inovative.
 • Utilizare teren și ecologie – utilizarea sustenabilă a terenului afectat de procesul de dezvoltare a clădirilor.
 • Poluare – prevenirea și controlul poluării din cauze asociate cu dezvoltarea clădirilor și reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

O clădire poate obține mai multe certificate BREEAM, în funcție de etapa în care se află și de obiectivele urmărite, de la proiectare și construcție până la administrarea și managementul acesteia.

Unele dintre cele mai importante aspecte în proiectarea, construcția și restaurarea clădirilor pe principii de sustenabilitate sunt cele legate de:

 • Eficientizarea consumului de resurse (managementul apei, surse alternative de energie, evitarea pierderilor de energie, etc).
 • Managementul sustenabil al deșeurilor (reducerea deșeurilor, depozitarea corectă, colectarea selectivă și susținerea reciclării).
 • Accesul la mijloace de transport în comun, dar și la mijloace de transport sustenabile (de exemplu, piste pentru biciclete, stații de încărcare pentru mașinile electrice, etc).
 • Prevenirea producerii poluării / reducerea poluării (evitarea poluării apei, aerului sau solului, poluare fonică sau alte emisii nocive).
 • Utlizarea unor materiale, tehnologii, echipamente care să reducă consumul de resurse, să sporească confortul și care să contribuie la proiectare eficientă, construcție cu impact cât mai mic asupra mediului și întreținere cât mai ușoară și mai puțin consumatoare de resurse.

Avantaje pentru mediu, proprietari și clienți

De ce și-ar dori o companie să investească mai mult și să obțină o astfel de certificare internațională dacă autoritățile române nu impun obligativitatea acesteia?

Întrucât obținerea unei certificări verzi este benefică atât mediului, cât și proprietarilor, locuitorilor sau ocupanților unei clădiri.

O clădire construită pe principii sustenabile și certificată internațional înseamnă asigurarea garanției construcției la cele mai înalte standarde de calitate, iar de aici decurg numeroase avantaje pentru toate părțile implicate:

 • Impact mai redus asupra mediului pe termen lung.
 • Reducerea amprentei de carbon.
 • Creșterea valorii proprietății și investiției în timp datorită duratei mai mare de viață a clădirilor și costurilor de mentenanță și exploatare reduse.
 • Scăderea costurilor cu întreținerea datorită unui control ridicat al resurselor naturale; utilizarea unor resurse alternative; utilizarea unor materiale de calitate care vor reduce pierderile.
 • Creșterea performanței, confortului și stării de bine a ocupanților.
 • Siguranță ridicată datorită reducerii riscurilor în ceea ce privește inundațiile, incendiile, cutremurele și alte dezastre naturale sau care ar putea fi provocate accidental.
 • Beneficii pentru sănătate datorită atenției acordate reducerii poluării solului, apei sau aerului și proiectarea construcțiilor ținând cont de biodiversitatea locală.
 • Ridicarea standardelor de viață și de muncă.

Clădirile de birouri din Silk District sunt proiectate după standardele BREEAM Outstanding, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei clădiri în urma evaluării parametrilor de sustenabilitate și după standardele nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

La fiecare etapă bifată ne asigurăm că Silk District va fi un proiect al viitorului: inovativ, de calitate, sustenabil și durabil, dezvoltat responsabil cu grijă față de natură și de locuitorii săi.

Dacă vrei și tu să faci parte dintr-o comunitate unita si sa contribui la un viitor mai verde, ne găsești fie în online, fie la sediul nostru din Calea Chișinăului, nr. 22.

Ia legătura cu noi pentru mai multe detalii https://silkdistrict.ro/contact/

Newsletter Prime Kapital

Dacă dorești să fii contactat de reprezentanții Prime Kapital în vederea transmiterii de informații despre proiectul Silk District, te rugăm să completezi formularul din secțiunea Contact.