Ce este FlexAssist?
FlexAssist este un program de achiziție pe termen lung, unic pe piața din România, oferit exclusiv clienților Prime Kapital.

Acesta vine în sprijinul clienților care:

 • dispun de un avans mai mic decât ar fi necesar pentru cumpărarea unității locative;
 • au aplicat pentru un credit bancar, însă fără succes;
 • obțin venituri din străinătate sau din alte surse pe care instituțiile financiare nu le iau în calcul;
 • doresc să își rezerve dreptul de a achiziționa o locuință pe care nu o pot cumpăra în prezent și nici la momentul finalizării, dar în care pot locui în calitate de chiriași pentru maximum 15 ani;
 • se află la început de carieră, dar au perspective favorabile pentru o creștere substanțială a venitului în viitorul apropiat.

Astfel, FlexAssist îți poate rezolva pe termen mediu sau lung situația locativă, oferindu-ți posibilitatea de a folosi o locuință care, după primii 3 ani de la închiriere, poate deveni a ta!

Cum funcționează FlexAssist?

Pentru a accesa programul de achiziție pe termen lung marca Prime Kapital, trebuie să parcurgi următorii pași:

 • Dacă ai identificat proprietatea dorită în unul dintre ansamblurile noastre, semnezi un Antecontract de Vânzare-Cumpărare, plătind un avans minim de 10%.
 • În momentul în care locuința este finalizată, vei semna un Contract de Închiriere și te poți muta imediat, urmând să plătești o chirie către dezvoltator pentru următorii cel puțin 3 ani.
 • Plățile lunare încep de la momentul mutării tale și vei beneficia de discount pentru fiecare plată efectuată.

După primii 3 ani de chirie poți prelungi Contractul de Închiriere până la maximum 15 ani, sau poți opta pentru achitarea restului de plată, astfel:

 • din surse proprii;
 • prin credit bancar;
 • prin solicitarea unui credit de la dezvoltator.

Produsul este disponibil doar pentru persoanele fizice care achită un avans de minim 10% pentru o unitate locativă într-un ansamblu dezvoltat de Prime Kapital și folosesc proprietatea respectivă ca locuinţă principală.

Antecontractul de Vânzare-Cumpărare

Antecontractul de Vânzare-Cumpărare îți garantează dreptul exclusiv de a achiziționa locuința la prețul convenit inițial, după cei 3 ani obligatorii în care vei locui cu chirie.

Dacă la finalul acestei perioade nu ai identificat soluții financiare pentru achiziție, poți prelungi perioada de închiriere până la maximum 15 ani. În acest interval, îți vei păstra dreptul exclusiv de achiziție, în timp ce vei beneficia de reduceri aplicate la prețul de cumpărare.

Antecontractul de Vânzare-Cumpărare stabilește condițiile în care se va face achiziția locuinței tale. Astfel, poți finaliza achiziția în ritmul tău, beneficiind de flexibilitate pe termen lung.

Dacă în cazul unui Antecontract standard plata prețului de cumpărare trebuie realizată la momentul finalizării construcției, în cazul Antecontractului semnat pentru accesarea programului FlexAssist, obligația de plată a prețului de cumpărare nu este corelată cu finalizarea construcției, ci este stabilită pe termen lung, în maximum 15 ani de la finalizarea construcției.

Contractul de Închiriere

Acest document va fi încheiat după finalizarea locuinței. Închirierea proprietății se va face în scopul folosirii acesteia exclusiv ca locuință principală pe o durată inițială de 3 ani. La finalul duratei inițiale, contractul de închiriere poate fi reînnoit anual până la data limită pentru încheierea contractului de vânzare (maximum 15 ani).

Valoarea chiriei lunare este stabilită în EUR, dar plătită în RON.

Valoarea acesteia va fi actualizată trimestrial, în funcție de indicele EURIBOR la 3 luni.

 

De ce să alegi FlexAssist?

FlexAssist îți oferă următoarele posibilități:

 • Să definitivezi achiziția oricând dorești, dar nu mai devreme de 3 ani și nu mai târziu de 15 ani de la finalizarea acesteia, fără a suporta costuri suplimentare față de cele agreate contractual.
 • Să suplimentezi avansul așa cum îți dorești, fără costuri adiționale, având posibilitatea să cumperi locuința mai repede și să beneficiezi de reduceri de preț mai mari, oferite de dezvoltator.
 • Să alegi cum vrei să plătești: surse proprii, credit ipotecar sau să aplici pentru un credit de la dezvoltator.
Informații suplimentare

De ce trebuie să folosesc proprietatea respectivă ca locuinţă principală?

FlexAssist implică folosirea unor resurse semnificative, atât financiare, cât și administrative din partea noastră. Acestea, ca oricare alte resurse sunt limitate, și prin urmare ne dorim să fie folosite exclusiv pentru susținerea celor care doresc să achiziționeze căminul mult visat. Condiția ca imobilul să fie folosit pe perioada Contractului de Închiriere exclusiv ca locuință principală asigură îndeplinirea acestui deziderat prin eliminarea accesului la programul FlexAssist al persoanelor care doresc doar să efectueze o investiție imobiliară.

Se poate moșteni dreptul de achiziție în cazul unui deces înainte de finalizarea tranzacției?

Da, se poate transmite urmașilor. Pentru că dorim ca tu și familia ta să fiți protejați, insistăm ca tu să ai în permanență o asigurare de viață.

Asigurarea de viață este o modalitate de a proteja stabilitatea financiară a întregii familii, pe toată durata contractuală prin compensare financiară în cazul dispariției persoanei asigurate. Polița de asigurare va fi contractată direct de către tine.

În cazul în care are loc un astfel de eveniment, beneficiarii asigurării pot folosi despăgubirea pentru a realiza achiziția în termen de 90 de zile de la data evenimentului.

Dacă, în schimb, aceștia nu doresc realizarea achiziției, atât Antecontractul de Vânzare-Cumpărare cât și Contractul de Închiriere încetează.

Care sunt consecințele nerespectării termenilor din Contractul de Închiriere?

Nerespectarea Contractului de Închiriere poate atrage rezoluțiunea Antecontractului de Vânzare-Cumpărare cu consecințele prezentate mai sus.

Când am obligația de a definitiva achiziția?

Cel mai târziu la data de expirare a Antecontractului, însă dacă între timp primești de la noi o ofertă de creditare angajantă la costurile prezentate inițial, pentru o valoare a creditului care acoperă integral diferența de preț, ai obligația să finalizezi achiziția la acea dată. Acceptarea ofertei de creditare de la dezvoltator nu este obligatorie, poți alege din ce surse vei face plata.

Cum se stabilește chiria și cum se actualizează aceasta în funcție de Euribor?

Nivelul chiriei este stabilit în baza unui randament acceptat de dezvoltator, care va fi precizat de la bun început în Contractul de Închiriere. Acest randament are o componentă fixă și o componentă variabilă, respectiv Euribor la 3 luni.

Valoarea chiriei se va recalcula la începutul fiecărui trimestru, în funcție de fluctuația indicelui de referință Euribor la 3 luni. Astfel, la o creștere cu 1 punct de bază (0,01%) a valorii Euribor la 3 luni, valoarea chiriei va fi mai mare cu un procent cuprins între 0,12 și 0,15%.

Mai sunt alte costuri în afară de chiria lunară în perioada de închiriere?

Da, chiriașul are responsabilitatea să achite costurile de administrare a locuinței, inclusiv utilitățile contorizate, precum și costurile cu asigurarea proprietății și impozitul pe proprietate. Aceste costuri sunt facturate separat de valoarea chiriei lunare.

Se poate cesiona ante-contractul de vânzare cumpărare?

Da, acest lucru este posibil cu acordul prealabil al dezvoltatorului.

Newsletter Prime Kapital

Dacă dorești să fii contactat de reprezentanții Prime Kapital în vederea transmiterii de informații despre proiectul Silk District, te rugăm să completezi formularul din secțiunea Contact.