4 CAMERE 4R4 – Fazele 1 și 2

4

CAMERE

3

BĂI

1-7, 9 (C)

ETAJ

94.3 m2

SUPRAFAȚĂ