Apartamentele noi- de la finalizare până la mutare

26 septembrie 2023

Apartamentele noi trec printr-o serie de verificări riguroase, înainte de a putea fi locuite. Clădirile rezidențiale trebuie să primească mai întâi certificările necesare legate de gradul de siguranță, conformitate și legalitate. Același lucru este valabil și pentru clădirile de birouri sau cele cu destinație comercială. Acest traseu presupune parcurgerea mai multor etape de la finalizarea lucrărilor și până la momentul în care imobilele vor putea fi date în folosință. Deși la prima vedere poate să pară complicat, este absolut necesar ca toate etapele să fie parcurse, așa încât tu și cei dragi ție să puteți trăi în siguranță, liniștiți și fericiți în noua locuință.  

Cerințe fundamentale pentru clădirile de locuit 

Faza 1 Rezidențial din SILK District a fost finalizată, iar o mare parte dintre viitorii proprietari au participat deja la inspectarea locuințelor. Totuși, aceștia se vor putea muta în apartamentele noi doar după ce vor fi făcute, după caz, eventuale retușuri și ajustări finale și după obținerea documentelor necesare din partea autorităților. Apoi, se vor putea parcurge și ultimii pași: semnarea Contractelor de Vânzare-Cumpărare și mutarea ACASĂ! 

Dezvoltatorul este cel căruia îi revine întotdeauna responsabilitatea de a demonstra că a respectat, prin proiectare și execuție, cerințele fundamentale pentru clădirile de locuit pe care le-a construit. 

Iată care sunt acestea: 

 • rezistență mecanică și stabilitate; 
 • siguranță și accesibilitate în exploatare; 
 • securitate la incendiu; 
 • utilizare sustenabilă a resurselor naturale; 
 • economie de energie și izolare termică; 
 • protecție împotriva zgomotului; 
 • igienă, sănătate și mediu înconjurător. 

Prime Kapital a făcut deja demersurile necesare în acest sens. În paralel, a început inspectarea locuințelor împreună cu viitorii proprietari, iar în perioada următoare vor fi efectuate ultimele ajustări, retușuri, respectiv se vor derula verificările necesare împreună cu autoritățile. 

Inspectarea locuinței

Inspectarea locuinței  

Pentru că recepția la cumpărarea apartamentului presupune și semnarea unui proces-verbal de predare-primire, este bine să știi și că acesta va atesta faptul că locuința este conformă cu contractul și cu documentația tehnică.   

De aceea, este necesară inspectarea apartamentului  de către viitorul proprietar înainte de semnarea actelor de recepție. Astfel, la inspectarea locuinței, dacă vei observa anumite vicii aparente, trebuie să le semnalezi, iar acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal. Apoi, dezvoltatorul se va ocupa de remedierea acestora într-un interval de timp stabilit de comun acord sau, după caz, prevăzut în antecontract. 

Viciile pe care le poate avea o locuință sunt de două feluri: aparente (observabile cu ușurință chiar și de către un nespecialist) și ascunse (mai greu de detectat fără asistența unei persoane specializate).   

Dacă se întâmplă să apară defecțiuni, pentru care sunt în termen garanțiile de bună funcționare oferite de producători/ furnizori/ montatori, proprietarii se vor adresa direct acestora. La data semnării contractului de vânzare, dezvoltatorul va pune la dispoziția fiecăruia lista produselor care se mai află în termen de garanție, denumirea producătorului/ furnizorului/ montatorului care oferă garanția și datele de contact aferente, pe care le deține. Pentru vicii ascunse, proprietarii se vor adresa dezvoltatorului, conform contractelor de vânzare încheiate. 

Prime Kapital tratează cu maximă seriozitate toate aceste aspecte, manifestând transparență și flexibilitate față de solicitările clienților. În plus, proiectele noastre sunt realizate la standarde ridicate de calitate. Vei avea garanție nelimitată pentru structura de rezistență a clădirii și eventuale vicii derivate din neconcordanța cu specificațiile de design ale proiectului sau cu normele de execuție. De asemenea, toate clădirile pe care le dezvoltăm au o garanție pentru vicii ascunse pentru o perioadă de 3 ani. 

Verificări documente construcție

Recepția la terminarea lucrărilor pentru apartamentele noi 

Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează de către autoritățile statului împreună cu dezvoltatorul și cu o echipă multidisciplinară de specialiști: diriginte de șantier și proiectanți de specialitate (arhitecți, ingineri de rezistență și instalații). Este bine să știi că nu poți cumpăra un apartament nou, dacă aceasta nu a obținut recepția la terminarea lucrărilor.  

La momentul evaluării, vor fi verificate atât clădirile, cât și cărțile tehnice și proiectele de execuție ce fac parte din acestea, care trebuie să fie în conformitate cu documentațiile autorizate. 

Comisie de recepție la terminarea lucrărilor

Certificatul de atestare a edificării construcției 

Certificatul de atestare a edificării construcției reprezintă dovada faptului că lucrările au fost efectuate conform autorizației de construire și că a fost întocmit un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Înainte de emiterea acestuia, autoritățile vor solicita și întocmirea actelor cadastrale de către o persoană autorizată OCPI – ANCPI. Apoi, primăria va putea emite certificatul de atestare a edificării construcției, necesar pentru intabularea imobilului, inclusiv apartamentarea condominiilor (blocuri sau locuințe colective). 

Pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției, va fi depusă o documentație care conține:  

 • autorizația de construire;
 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;  
 • actul de proprietate; 
 • extras de carte funciară actualizat la zi; 
 • măsurătorile cadastrale;
 • actele de identitate ale proprietarului construcției. 

Măsurători cadastru

Cadastru 

Realizarea cadastrului presupune identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. 

Dosarul de cadastru cuprinde date tehnice (măsurători interioare, relevee) și datele juridice necesare înregistrării dreptului de proprietate în cartea funciara (intabulare).  

Intabulare  

Prin intabulare se reglementează statutul juridic al unui imobil. În lipsa intabulării, proprietatea nu poate fi vândută/cumpărată. Înscrierea în cartea funciară se face pentru orice tip de bun imobil (de la terenuri și case și până la apartamentele noi) la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI).  

Apartamentare 

Apartamentarea reprezintă împărțirea unui condominium/a locuințelor colective/blocurilor de apartamente în mai multe unități individuale.  

Prin apartamentare, fiecare proprietate va primi un număr cadastral unic, urmând ca actul de dezmembrare să fie întocmit la notariat. Astfel, vor fi înscrise în cartea funciară apartamentele noi, părțile comune și cotele-parte pentru fiecare dintre acestea.   

Pentru apartamentare, este necesară parcurgerea următoarelor etape:  

 • recepția documentației cadastrale de apartamentare; 
 • întocmirea actului de apartamentare în formă autentică la notariat; 
 • înscrierea actului de apartamentare în cartea funciară. 

Ștampilare documente

Înregistrarea pe rolul fiscal 

Apartamentele noi trebuie să fie înregistrate obligatoriu și pe rolul fiscal, pentru stabilirea taxelor și impozitelor aferente. Înscrierea în evidența fiscală se va face la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași.   

Atunci când toți acești pași vor fi parcurși cu succes, va putea fi stabilită și data pentru semnarea Contractului de Vânzare-Cumpărare. Acesta este ultimul pas înainte să devii proprietar cu drepturi depline în apartamentul tău din Silk District! 

 

Sursa foto: Shutterstock